Prijava

Upravni odbor

Upravni odbor (UO) Fondacije Jato:

  usmerava delovanje Jata  vrši proveru projekata, preraspodeljuje neusmerene donacije na konkretne projekte, sarađuje sa partnerskim organizacijama i prati realizaciju projekata,

–  vodi i evidentira finansijsko poslovanje fondacije i priprema godišnji izveštaj,

–  predstavlja Jato u komunikaciji sa donatorima, partnerskim organizacijama i javnošću,

–  razvija načine delovanja – unapređuje generalnu platformu fondacije, internet-stranicu, način izbora projekata, definiše radne grupe i širi mrežu donatora.

U praksi funkcionišemo u okviru nedeljnih sastanaka gde se odlučuje i radi po principu konsenzusa. Pitanja, predlozi i posete sastancima uvek su dobrodošli.


Članovi UO Jata su:

Brano Glumac          brano@jatomogu.org     LinkedIn
Predavač i istraživač u oblasti razvoja i upravljanja urbane sredine i nekretnina. Kao jedan od osnivača Jata želi da olakša i osnaži doprinos dijaspore ljudima u Srbiji.

Marko Mihailović      marko@jatomogu.org      LinkedIn
Elektroinženjer po struci, bavi se istraživanjem i razvojem u multidisciplinarnoj oblasti tehnologije mikrosistema (MEMS). U razvoju Jata vidi priliku za širenje i jačanje poverenja u filantropiju i dobrotvorni rad.

Ivan Lazić                  ivan@jatomogu.org     LinkedIn
Nakon istraživačkog staža na Tehničkom univerzitetu u Delftu bavi se razvojem i primenom elektronske mikroskopije u nanotehnologiji. Jatovu platformu vidi kao opšti način smislenog usmeravanja pomoći zemlji svog porekla. 

Vuk Jančić                vuk@jatomogu.org     LinkedIn
Mašinski inženjer procesne tehnike. Bavi se projektovanjem velikih procesnih sistema u oblasti petro-hemije. Želi da se angažuje u Jatu zato što veruje u pozitivne promene

Žarko Zobenica        zarko@jatomogu.org     LinkedIn
Elektroinženjer po struci, trenutno na doktorskim studijama na Tehničkom univerzitetu u Ajndhovenu, gde razvija integrisane optičke senzore. Veruje da je Jato originalan i svrsishodan način direktne pomoći ljudima u Srbiji.

Jovana Nojić            jovana@jatomogu.org     LinkedIn
Inženjer elektrotehnike, trenutno na doktorskim studijama u Ahenu, sa fokusom na silicijumskoj fotonici. Smatra da je Jato odličan način za promociju pravih vrednosti.


Prvi, osnivački UO Fondacije Jato činili su:

Aleksandar Borisavljević, Brano Glumac, Ivan Lazić, Marko Mihailović i Veronika Pišorn.