Prijava

Pregled projekata

Kao što je opisano u tekstu Kako funkcionišemo?, Fondacija Jato ostvaruje svoje delovanje preko projekata koji se realizuju u Srbiji.

U svakom projektu na koji se donacije mogu usmeriti unapred je definisano sledeće:

–  opis projekta (kontekst, cilj, realizacija, oblast),

–  krajnji korisnik i partnerska organizacija,

–  iznos koji je potrebno prikupiti,

–  na šta će prikupljeni iznos biti potrošen,

–  eventualni vremenski rok za finansiranje i realizaciju,

–  predlagač projekta (donator).

Svi donatori su pozvani da predlože projekte čiji opis uključuje gore pomenute elemente. Predlaganje projekata vrši se popunjavanjem obrasca jasno definisanog formata, koji svaki donatora može preuzeti na svom nalogu na našem sajtu. U slučaju pozitivnog ishoda provere od strane Upravnog odbora, predlog prolazi kroz sledeće faze:


Faze projekta Fondacije Jato


Svi izabrani projekti Jata grupisani su po fazama u kojima se nalaze, i možete im pristupiti preko menija na vrhu stranice, ili preko sledeće tabele:

Faza

Broj projekata

Projekti otvoreni za donacije

2

Projekti u realizaciji

1

Završeni projekti

10

Do sada je Fondacija Jato prikupila preko 31.000 evra (stanje na dan 1.12.2017.), od čega je preko 29.000 evra već isplaćeno za realizaciju projekata u Srbiji.

Lokacije krajnjih korisnika svih dosadašnjih projekata Jata prikazane su na sledećoj mapi Srbije.

Mapa Srbije sa lokacijama korisnika projekata