Prijava

Donatori

Naši donatori širom sveta čine mrežu ljudi koji kroz Jato mogu i žele da daju svoj doprinos poboljšanju života u Srbiji kroz finansijske donacije i pro bono rad. Donatori registrovani u okviru Jata imaju mogućnost da utiču na aktivnosti Fondacije tako što imaju slobodu predlaganja projekata, imaju pravo glasa pri odabiru projekata i mogu po želji da usmeravaju svoja sredstva na neki od aktuelnih projekata, a sve to koristeći jasno definisanu i transparentnu platformu.

Radimo na tome da i budući nefinansijski projekti (pro bono rad) takođe budu podjednako jasno definisani kao i finansijski, a da pri tom, u kasnijoj fazi, Jatova mreža omogući razmenu znanja i iskustava između samih donatora.

Iako mislimo da je redovno mesečno doniranje dobar i jednostavan način učestvovanja u našim projektima, pružanje podrške s vremena na vreme, u skladu sa svojim mogućnostima i željama, podjednako je dobrodošlo.

Pogledajte u kojim gradovima i državama naši donatori žive:

» Postanite donator.
» Ideje, pitanja, predlozi za saradnju.