Prijava

Česta pitanja

Aktivnost 

Koje su aktivnosti Fondacije i kako se uključiti?
Osnovna aktvnost Fondacije Jato jeste organizovanje finansijske i nefinansijske podrške i njenog usmeravanja na projekte u Srbiji. Trenutno je moguće uključiti se u aktivnost Fondacije kroz doniranje, predlaganje projekata i učešće u obavljanju organizacionih delatnosti. Naravno, različite lične inicijative  uvek su dobrodošle. Kasnije, putem unapređene platforme, biće moguće i osmišljeno dobrovoljno ulaganje svog vremena, znanja i iskustva. Trenutno,  za učešće u svim navedenim aktivnostima  potrebno je stupiti u kontakt sa UO.

Kako mogu da budem u toku sa aktivnostima Fondacije?
Sve aktivnosti moguće je pratiti na veb-sajtu u rubrici vesti. Takođe svi stalni donatori redovno dobijaju biltene i izveštaje elektronskom poštom.

Kako obavestiti i uključiti svoju porodicu i prijatelje u Jato?
Nakon prijave na sajtu izaberite stavku u meniju „Preporučite Jato“ i napišite poruku osobi koju biste hteli da pozovete da se pridruži Jatu. Nakon toga dobićete elktronskom poštom potvrdu o uspešnom slanju Vaše poruke.


Donacije 

Kako postati donator?
Ukoliko se odlučite da se priključite Jatu i podržite projekte kao donator, pošaljite elektronsku poruku na info@jatomogu.org. Biće Vam dodeljen donatorski broj i napravljen nalog na sajtu. Pomoću donatorskog broja moći ćete da pratite Vaše donacije na sajtu i u izveštajima. Ukoliko Vi i Vaš partner želite da donirate zajedno, dobićete jedan porodični donatorski broj, ali ćete imati mogućnost odvojenih ličnih profila na sajtu.

Kako donirati?
Trenutno je moguće donirati stredstva na dva načina:

(1) Direktnim prenosom sredstava na bankovni račun Jata u Holandiji. Podaci za uplatu su:

Primalac: Stichting Jato

IBAN: NL84 INGB 000 6524571

BIC: INGBNL2A (ako je neophodno)

Sedište primaoca: Eindhoven, The Netherlands (ako je neophodno)

Svrha uplate: *Vaš donatorski broj*

Ovu opciju preporučujemo za uplate iz zemalja članica EU koje koriste evro, kao i pojedinih država koje su deo jedinstvene evropske platne zone (npr. Švajcarska) jer nisu praćene nikakvom bankarskom provizijom (u slučaju SEPA transfera).

(2) Preko PayPal platforme: http://tinyurl.com/fondacija-jato-paypal. Ovu opciju preporučujemo donatorima sa prebivalištem van evro zone.

Za doniranje nije neophodno imati PayPal nalog, dovoljno je posedovati kreditnu karticu (podržane su Visa, MasterCard, American Express i Discover). Takođe, nakon prijavljivanja na Vaš nalog na sajtu Jata u donjem desnom uglu pronaći ćete PayPal dugme pritiskom na koje otvarate stranicu na kojoj možete izvršiti uplatu. Sve potrebne instrukcije dobićete na ekranu. 

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa doniranjem, molimo Vas da nam se javite na info@jatomogu.org kako bismo Vam pomogli.

Da li je neophodno donirati redovno svakog meseca?
Nije neophodno. Svaki donator donira u skladu sa svojim mogućnostima i trenutnim okolnostima. Donatorima koji planiraju redovno doniranje preporučujemo automatsko periodično plaćanje.

Da li postoji minimalna ili maksimalna vrednost pojedinačne donacije?
Minimalni i maksimalni iznos nije određen, svaka donacija je dobrodošla.

Da li je neophodno i zašto imati profil i donatorski broj da bi se doniralo?
Trenutno je potrebno imati profil i donatorski broj da bi se doniralo, sem u izuzetnim situacijama. Donatorski broj i profil čine Vas delom naše organizacije i omogućuju Vam maksimalnu kontrolu nad sredstvima koja ste donirali. Potpuni uvid naših donatora u tok i raspodelu sredstava po projektima kao i mogućnost praćenja napretka projekata jedna je od osnovnih ideja našeg transparentnog kolektivnog delovanja. Samo u izuzetnim slučajevima (prirodne katastrofe, globalne akcije pomoći teško obolelima i sl.) i izričito uz naš eksplicitni poziv omogućavamo otvorene donacije bez donatorskih brojeva.

Kako mogu da budem siguran/sigurna da je moja donacija proknjižena i na šta je utrošena?
Kada se Vaša donacija zavede na sajtu, primićete elektronsku poruku kao potvrdu da je donacija stigla na Jatov račun i da je na sajtu možete usmeriti na konkretne projekte. Ovaj proces može da potraje nekoliko nedelja od trenutka kada Vi donirate. Omogućen je vrlo transparenten način praćenja Vaših donacija uz pomoć donatorskog broja preko Vašeg naloga na sajtu i povezanih finansijskih izveštaja.

Celokupan iznos primljenih donacija troši se na aktivne projekte. Tekuće administrativne troškove i troškove delovanja pokrivaju članovi UO.

Šta su to „neusmerena sredstva” i šta se dešava sa njima?
Naša platforma omogućava usmeravanje doniranih sredstava na projekte koji su u trenutku doniranja otvoreni za donacije. U odsustvu akcije donatora sva sredstva su neusmerena i Upravni odbor ima zadatak da ih usmeri. Ukoliko donator usmeri samo deo sredstava, preostala sredstva su takođe neusmerena. Sva sredstva koje donatori nisu direktno usmerili na neke od projekata, Upravni odbor Fondacije usmerava isključivo na tekuće projekte.

Da li je moguće dobiti povraćaj poreza zahvaljujući donacijama?
Poreska pravila države u kojoj živite određuju da li imate mogućnost povraćaja poreza na osnovu donacija koje ste uplatili Fondaciji Jato. U Holandiji, gde se nalazi sedište Jata, to trenutno nije moguće, jer Fondacija Jato nema tzv. ANBI status. Ovaj status moguće je zatražiti tek nakon dve godine postojanja organizacije.

Da li je moguće donirati odeću/knjige/igračke i druga nefinansijska materijalna dobra preko Fondacije Jato?
Fondacija Jato trenutno nema kapaciteta ni infrastrukture za sakupljanje, prevoz i raspodelu tog oblika pomoći.

 

Projekti

Kako predložiti projekat?
Predlaganje novih projekata u okviru trenute faze razvoja platforme Jata vrši se popunjavanjem obrasca koji svaki registrovani donator može preuzeti na svom nalogu na našem sajtu. Format predloga projekta jasno je definisan. Na Vašem nalogu, u glavnom meniju, opcija „Predložite projekat” omogućuje Vam preuzimanje obrasca predloga projekta, daje primer popunjenog obrasca i sva potrebna dalja uputstva.  

Kako se projekti biraju?
U okviru trenutne faze razvoja naše platforme članovi Upravnog odbora odlučuju o tome koji projekti od predloženih zadovoljavaju kriterijume definisane Statutom i koji će od njih biti postavljeni u kategoriju projekata otvorenih za donacije. U kasnijoj fazi, u okviru naše platforme, registrovani donatori imaće mogućnost da iz grupe predloženih projekata glasanjem izaberu projekte koji će se finansirati. Upravni odbor će u tom slučaju jedino proveravati da li predloženi projekti zadovoljavaju kriterijume definisane Statutom, da li su praktično izvodljivi i koliki je rizik.

Kako mogu da usmerim svoje donacije na određeni projekat?
Nalog svakog registrovanog donatora na našem sajtu sadrži u glavnom meniju opciju „Raspodela sredstava”. Ova opcija prikazuje listu projekata trenutno otvorenih za donacije zajedno sa klizačima kojima se kontrolišu procenti donacija koji na njih odlaze od ukupno trenutno donirane svote. Stanja klizača dozvoljavaju jedino takav raspored da je ukupna suma procenata zajedno sa neusmerenim sredstvima jednaka 100%. Neusmerena sredstva, radi indikacije, takođe poseduju svoj klizač-indikator. Nakon podešenog stanja klizača i pritiska na taster „Sačuvaj”, donator fiksira svoje procente do sledećeg podešavanja i pritiska na taster „Sačuvaj”. U slučaju da je tokom vremena neki od projekata isfinansiran, on automatski prelazi u kategoriju projekata u realizaciji, dok vrednost procenta njegovog klizača automatski prelazi u neusmerena sredstva. Novi projekat za finansiranje koji ulazi u listu dobija vrednost procenta nula. Svi donatori dobijaju poruku o završetku finansiranja određenog projekta i ulaska novog projekta na listu za finansiranje, kao i podsetnik da treba ponovo pogledati i, eventualno, redefinisati stanja svojih klizača.

Šta se dešava u slučaju da je projekat prekinut?
Uprkos inicijalnoj proveri projekata i dobroj komunikaciji sa partnerskim organizacijama u Srbiji, tokom realizacije projekata, nažalost, uvek postoji rizik da neki projekat bude prekinut ili neuspešan. U tom slučaju, Fondacija Jato trenutno ne poseduje mehanizme da se sredstva koja su uplaćena i potrošena vrate. Međutim, sva sredstva predviđena za realizaciju prekinutog projekta koja do tada nisu uplaćena, ili su uplaćena pa vraćena, automatski prelaze u „neusmerena sredstva” i ostaje na Upravnom odboru da ih prerasporedi. U kasnijoj fazi omogućićemo donatorima da proporcionalno svojim usmeravanjima na dati projekat ponovo izvrše preusmeravanje neuplaćenih ili vraćenih sredstava na nove projekte koje oni žele.

 

Sajt

Čemu služi sajt?
Putem sajta svaki zainteresovani posetilac može dobiti opšte informacije o Fondaciji Jato, informisati se o tekućim i budućim događajima putem vesti i dobiti uvid u stanje svih projekata. Pored ovih mogućnosti, svaki donator ima pristup raspodeli sredstava i pregledu svojih donacija, kao i mogućnost da predloži nove projekte za finansiranje. U budućnosti, donatori će biti u mogućnosti da vrše izbor projekata koji će se finansirati.

Kako mogu da dobijem korisnički profil na sajtu Fondacije Jato?
Svaki registrovani donator koji ima donatorski broj automatski dobija i profil na sajtu. O tome dobijate elektronsku poruku. Ako imate problema sa pristupom, obratite nam se na info@jatomogu.org.

Ko može da vidi moj profil?
Donatorima je zagarantovana anonimnost. Vaši lični podaci i finansijski detalji vaših donacija vidljivi su samo Vama i Upravnom odboru. Vaš donatorski broj je vidljiv u finansijskim izveštajima, ali je poznat samo Vama i Upravnom odboru. U planu je i pružanje mogućnosti da, ukoliko budete želeli, možete deo ličnih podataka (ime, mesto boravka, zanimanje, interesovanja, otvorenost za pro bono aktivnosti) učiniti vidljivim drugim donatorima i povežete se sa njima.

Kako mogu da ostvarim uvid u svoje prethodne donacije?
Svaki redovni donator ima stalni pristup pregledu svih svojih uplata. Nakon prijavljivanja na sajt, na svom nalogu, izaberite u meniju stavku „Profil“ pa „Finansijski izveštaj“.

 

Ostalo

Imate dodatna pitanja koja ovde nisu pobrojana? Kontaktirajte sa nama na info@jatomogu.org i biće nam drago da Vam odgovorimo.